آنزيم هاي مهم شناخته شده در زالو

1-هيرودين 

هيرودين ، شناخته شده ترين آنزيم زالو وقوي ترين ماده ضد انعقادي موجود مي باشد واز هپارين قوي تر است.

عمل هيرودين به وسيله ي عوامل ديگر موجود در زالو تقويت مي شود كه فعاليتي مشابه روي گردش خون دارند . اين عوامل عبارتند از :

* همنتين

* آنتي استاتين

2-بدلين

اين يك آنزيم مهار كننده پروتئاز[v] مانند تريپسين[vi] ، كيموتريپسين[vii] يا پلاسمين[viii] است كه فاكتور هاي تورم وپخش شدن در بافت مي باشند.

3-آپيراز

آپيراز يك آنزيم قوي ضد تجمع پلاكت ها مي باشد كه باعث بهتر شدن جريان خون مي شود.

4-اگلين

اگلين ، ضمن اين كه يك آنزيم ضد تورم است ، ضد

اكسيداسيون[xi] و ضد راديكال [xii]نيز مي باشد.

5-داستابيلاز

اين آنزيم كه قدرت ضد تجمع پلاكتي بسيار قوي دارد و عملش از بين بردن لخته خون مي باشد ، به وسيله نيكوتو[xiv]كشف گرديد كه يك شيوه درماني بسيار هيجان انگيز را معرفي نمود.

6-هيالورونيداز

اين ماده هم به عنوان فاكتور پخش[xvi] وهم به عنوان يك آنتي بيوتيك عمل مي كند.

7-ليپازها و استراز ها

اين مواد خاصيت ليپوليتيك دارند. براي مثال چربي را آب 

كرده كه اسفاده هاي درماني آن شروع شده است.


8-يك ماده بي حس كننده

وقتي زالو پوست را نيش مي زند ، ايجاديك زخم به شكل سه شاخه ( مانند آرم اتوموبيل مرسدس بنز ) مي كند ، كه كاملا بدون درد مي باشد وبه دليل وجود ماده ي قوي بي حس كننده ، به سادگي يك احساس خنكي ايجاد مي نمايد.

9-آنتي الاستاز

اين ماده كه از طريق كنترل عمل الاستاز فعاليت مي كند ، آنزيمي است كه الاستين جلدي زا ، به خصوص در پوست ، تنزل[xx] مي دهد.

10. ماده گشاد كننده رگ

اين ماده كه هنوز به طور رسمي مشخص نشده است ، بسيارشبيه هيستامين مي باشد . 

اين ماده ما را به طرف آنزيم هاي بسيار مهم ديگري كه در مراحل بيوانرژيك مانند نيوروترانسميترها[xxi]كه از 34 غده ي مغزي كه در طول بدن زالوي هيرودومديسيناليس تقسيم شده ان ترشح مي شود.

زالو همچنين كاتكولامين[1] ترشح مي كند كه روي پايانه هاي عصبي – به خصوص در محدوده پوست – به قرار زير عمل مي نمايد : دوپامين[2] وسروتونين(4[3]

همچنين استيل كلين[4] كه در هيرودومديسيناليس خيلي مهم است . 

[1]  Catecholamine .

[2]  Dopamine. 

[3]  Serotonine .

[4]  Acetylcholine.

[i] Hirudin.

[ii] Hementin.

[iii] Anti Statin.

[iv] Bedlin . 

[v] Protease .

[vi]  Tripsin .

[vii]  Chymo Tripsin . 

[viii]  Plasmin . 

[ix] Apyrase . 

[x]  Eglin . 

[xi] Antioxidant . 

[xii] Antiradical . 

[xiii] Destabilase . 

[xiv]  Nikonov . 

[xv] Hyaluronidase. . 

[xvi] Diffusion . 

[xvii] Lipases &  Esterases . 

[xviii] Anesthetic agent . 

[xix] Antielastase . 

[xx] Degrade . 

[xxi] Neurotransmiters .