در بیماریهای مختلفی انجام میشود .این نقاط بر اساس نقاط طب سوزنی اصلی موثر بر آن بیماری تایین شده و اجرا میشود.حجامتهای تخصصی نامیده ایم. باید تاکید کنم که در این حجامتها از لیوانهای کوچکتر استفاده میشود و خونگیری در حداقل ممکن 5تا 10 سی سی میباشد.بیماریهایی که حجامتها تخصصی انجام میشود:

حجامت تخصصی درد گردن  :

حجامت تخصصی درد درناحیه گردن  با حجامت روی 6 قطه انجام میشود.تا درمان کامل میتوان این پروتوکل را چند بار تکرار کرد.

حجامت تخصصی درد شانه  :

حجامت تخصصی در درمان درد شانه ما به موقعیت کالبدشناسی و نقاط درد توجه میکنیم. برای درمان درد شانه پنج نقطه حجامت میشود.

حجامت تخصصی زانو درد  :

حجامت تخصصی در این مورد نیز از مواضع کالبد شناسی و نقاط درد (6 نقطه)برای انجام حجامت اسفاده میکنیم.

حجامت تخصصی کمر درد و سیاتیک  :

حجامت تخصصی برای درمان کمر درد و سیاتیک= 8 موضع در پشت و یک موضع در جلوی بدن حجامت میشود.

حجامت تخصصی نقرس  :

حجامت تخصصی در درمان نقرس توصیه میشود که در کنار درمان دارویی از حجامت هم استفاده شود.نقرس با این پروتوکل  بخوبی درمان میشود و نتایج بسیار عالیست.

حجامت تخصصی :شش موضع در پشت و دو موضع در جلوی بدن برای درمان نقرس حجامت میشود.

حجامت تخصصی روماتیسم  :

حجامت تخصصی رای درمان روماتیسم 4 موضع در پشت و6 موضع در جلوی بدن حجامت میشود.

حجامت تخصصی سردرد  :

حجامت تخصصی و درمان یکی از بیماریهایی که خیلی موثر با حجامت درمان میشود.حجامت تر و خشک بسیار قدرتمند در کاهش درد میباشد.4 موضع در پشت و یک موضع در جلول بدن.

حجامت تخصصی شب ادراری  :

حجامت تخصصی :دو موضع حجامت تر و هشت موضع حجامت خشک .هشت موضع در جلو فقط حجامت خشک(بادکش)میشود.

حجامت تخصصی دیابت  :

حجامت تخصصی نه موضع در پشت حجامت و بادکش میشود.دو موضع در جلوی بدن حجامت میشود.

حجامت تخصصی التهاب معده  :

حجامت تخصصی هفت موضع در پشت وچهار موضع در جلوی بدن حجامت میشود.

در کنار توصیه های غذایی و درمان دارویی و دوری از تنش و روشهای ایجاد آرامش.

حجامت تخصصی در بیماریهای :


یبوست و اسهال -فشار خون بالا -روده تحریک پذیر-و کولیت زخم شونده و آسم-التهاب پروستات -واریکوسل-فیستول مقعد-بواسیر-ناتوانی جنسی-نا باروری مردان وزنان نیز دارای پروتکل درمانی حجامت میباشند که بر اساس نیاز بیمار انجام میشود.