مشاهیر طب سنتی ايران

فهرست مشاهیر طب سنتی ايران - شیخ الرئیس ابوعلی سینا - خواجه نصیرالدین طوسی - دکتر عبدا... احمدی و . . .


كاربران محترم  شما در اين مطلب مي توانيد آشنايي مختصر ولي كامل و جامعي با مشاهير

طب سنتي ايران پيدا نماييد براي اطلاعات بيشتر و جامع تر  در مورد فهرست مشاهير طب سنتي ايران

حتما توصيه مي كنم به ادامه مطلب مراجعه نماييد.


مشاهیر طب سنتی ايران


1-ابن الیاس

2-ابن جزله‏

3-ابن‌بطلان

4-اخوینی بخاری ‏

5-اعتمادالاطباء

6-بهاء‌الدوله رازی

7-حاجي بابا شيرازي

8-حاجی زین العطار

9-حكيم شمس‌الدين احمد

10-حكيم لطيف قزويني

11-حکیم ارزانی

12-حکیم اعظم خان

13-حکیم شفایی 

14-حکیم میسری

15-حکیم یوسفی هروی

16-خواجه نصیرالدین طوسی

17-سيد اسماعيل جرجاني

18-سيد محمد حسين علوي   عقيلي خراساني شيرازي

19-شیخ‌الرئیس ابو علی سینا  

20-عبدالکریم قزوینی

21-عمادالدین محمود

22-محمد بن محمد عبدالله

23-محمّد مؤمن تنکابنی‏

24-منصوربن احمد شیرازی

25-ميرزا عليخان   ناصرالحكماء

26-میرزا حسین خان دکتر

27- نور الدین محمد شیرازی


دکتر عبدا... احمدیه

دکتر عبدا... احمدیه فرزند میرزا محمد حست بیک بن دار درسال 1265 هجری شمسی در شهرستان آمل بدنیا آمد

و در سال 1294 در رشتۀ طب از مدرسۀ دارالفنون فارغ التحصیل گردید. در سال 1314 برای مدتی به کشورهای اروپایی

سفر کرد و در جریان تحولات اخیر دنیای پزشکی قرار گرفت. پس از آن به عنوان یکی پانزده استاد برجسته مدرسه

پزشکی دارالفنون در کنار اساتیدی مانند دکتر لقمان الدوله ادهم و دکتر غلامحسین اعلم به عنوان استاد تاریخ طبیعی

و انگل شناسی مشغول به کار شد.

استاد در سال 1329 کتاب «رازدرمان» و در سال 1332 کتاب « درمان روماتیسم، نقرس و سیاتیک» را منتشر

نمودند. در سال 1337 دکتر اجمدیه به عضویت مجمع پزشکی طرفدار طب قدیم در شهر کراچی پذیرفته شدند و در

سال 1338 دار فانی را وداع گفتند و در امامزاده عبدا... شهرری به خاک سپرده شدند