پرسشنامه درمان هومیوپاتی

درمان جوی عزیز در صورتی که نسبت به درمان به روش هومیوپاتی تحت نظر دکتر یدالله احراری رضایت کامل دارید به سوالات زیر پاسخ دهید و برای ما ارسال نمایید.

مشکلات خود را طوری توضیح دهید که هیچ داروی مصرف نکرده باشید.تغییرات بعد از مصرف داروها را ذکر نکنید.

هومیوپاتی علم دقیقیست و هر چقدر پاسخ شما دقیق تر باشد منجر به تجویز دقیق تر و درست تر خواهد شد . در صورت داشتن چند مشکل اصلی ، سوالات ۲ الی ۸ را برای هر مشکل جداگانه پاسخ دهید. 

لطفا قسمت مربوط به اطلاعات طب هومیوپاتی و دستورات مصرف دارو را مطالعه کنید و با دقت انجام دهید ، ضمنا اطلاعات شما کاملا محفوظ و محرمانه خواهد ماند.

دانلود فرم پرسشنامه درمان هومیوپاتی.pdf 


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ را بنویسید. تاریخ را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1401/07/03
سن را بنویسید. سن را کوچک‌تر از 3 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.
شغل را بنویسید. شغل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
آدرس پستی(شهر و کد پستی) را بنویسید. آدرس پستی(شهر و کد پستی) را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.

قد را بنویسید. قد را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.
وزن را بنویسید. وزن را کوچک‌تر از 200 حرف بنویسید.
رنگ پوست را بنویسید. رنگ پوست را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
فشار خون را بنویسید. فشار خون را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

لطفا علایم و خصوصیاتی را علامت بزنید و یا بنویسید که به مقدار قابل توجه و بارز در شما وجود دارد بگونه ای که آن خصوصیت یا علامت شما را مشخص کند.بسیاری از خصوصیات زیر به مقدار کم در همه وجود دارد اما زمانی ارزش دارد که به مقدار و شدت زیاد و غیر عادی باشد.که اگر اشتباه علامت بحساب اید دارو اشتباه داده شود.و یا اینکه اگر یک حالت فقط یکبار و یا بصورت نادر اتفاق افتاده و یا در گذشته بوده ولی در حال حاضر فاقد ان هستیداز علامت زدن ان و یا نوشتن ان خود داری کنید.در صورت لازم از نزدیکان که شما را بیشتر میشناسد برای بیان بعضی حالت ها و علامتها کمک بگیرید.اگر فرم را برای فرد دیگری پرمیکنید بی طرفانه پاسخ بدهید.
1.مشکل یا مشکلات فعلی شما چیست ؟ را بنویسید. 1.مشکل یا مشکلات فعلی شما چیست ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 1.مشکل یا مشکلات فعلی شما چیست ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
2.مشکل اصلی از کی شروع شد؟آیا در این زمان و یا قبل از آن اتفاقی افتاده برای شما و خانواده را بنویسید. 2.مشکل اصلی از کی شروع شد؟آیا در این زمان و یا قبل از آن اتفاقی افتاده برای شما و خانواده را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 2.مشکل اصلی از کی شروع شد؟آیا در این زمان و یا قبل از آن اتفاقی افتاده برای شما و خانواده را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
3.مشکل اصلی را بیشتر توضیح دهید؟ را بنویسید. 3.مشکل اصلی را بیشتر توضیح دهید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 3.مشکل اصلی را بیشتر توضیح دهید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
4.مشکل اصلی شما چطور و از چه زمانی شروع شد ؟ را بنویسید. 4.مشکل اصلی شما چطور و از چه زمانی شروع شد ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 4.مشکل اصلی شما چطور و از چه زمانی شروع شد ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
5.مشکل اصلی شما در چه شرایط یا زمانی بدتر میشه ؟ را بنویسید. 5.مشکل اصلی شما در چه شرایط یا زمانی بدتر میشه ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 5.مشکل اصلی شما در چه شرایط یا زمانی بدتر میشه ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
6.مشکل اصلی شما در چه شرایطی یا چه زمانی بهتر میشه ؟ را بنویسید. 6.مشکل اصلی شما در چه شرایطی یا چه زمانی بهتر میشه ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 6.مشکل اصلی شما در چه شرایطی یا چه زمانی بهتر میشه ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
7.آیا همراه مشکل اصلی ، علامت یا مشکل دیگری هم پیش می آید ؟ را بنویسید. 7.آیا همراه مشکل اصلی ، علامت یا مشکل دیگری هم پیش می آید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 7.آیا همراه مشکل اصلی ، علامت یا مشکل دیگری هم پیش می آید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
8.از زمان تولد تا حالا حوادث ، بیماریها و مشکلات مهم زندگی تان را چه جسمی چه روحی بفرمایید و بگویید آن زمان حدودا چند ساله بودید ؟ را بنویسید. 8.از زمان تولد تا حالا حوادث ، بیماریها و مشکلات مهم زندگی تان را چه جسمی چه روحی بفرمایید و بگویید آن زمان حدودا چند ساله بودید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 8.از زمان تولد تا حالا حوادث ، بیماریها و مشکلات مهم زندگی تان را چه جسمی چه روحی بفرمایید و بگویید آن زمان حدودا چند ساله بودید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
9.آیا پدر یا مادرتان بیماری مهمی داشته اند؟ را بنویسید. 9.آیا پدر یا مادرتان بیماری مهمی داشته اند؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 9.آیا پدر یا مادرتان بیماری مهمی داشته اند؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
10.چه داروهایی فعلا استفاده میکنید و برای چه؟ را بنویسید. 10.چه داروهایی فعلا استفاده میکنید و برای چه؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 10.چه داروهایی فعلا استفاده میکنید و برای چه؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
11.آیا به چیزی اعتیاد دارید ؟ را بنویسید. 11.آیا به چیزی اعتیاد دارید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 11.آیا به چیزی اعتیاد دارید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
12.مدارک پزشکی بیماری فعلی یا قبلی تون رو ارائه دهید ؟ را انتخاب کنید. 12.مدارک پزشکی بیماری فعلی یا قبلی تون رو ارائه دهید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
13.بیشتر با گرما راحت هستید یا سرما ؟ را بنویسید. 13.بیشتر با گرما راحت هستید یا سرما ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 13.بیشتر با گرما راحت هستید یا سرما ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
14-آیا عطش دارید ؟زیاد یاکم؟لیوان اب را کم کم مینوشید یا یکسره سر میکشید؟ را بنویسید. 14-آیا عطش دارید ؟زیاد یاکم؟لیوان اب را کم کم مینوشید یا یکسره سر میکشید؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
15.روزی چند لیوان آب یا نوشیدنی مینوشید؟ را بنویسید. 15.روزی چند لیوان آب یا نوشیدنی مینوشید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 15.روزی چند لیوان آب یا نوشیدنی مینوشید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
16.نوشیدنی را سرد دوست دارید یا گرم ؟ را بنویسید. 16.نوشیدنی را سرد دوست دارید یا گرم ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 16.نوشیدنی را سرد دوست دارید یا گرم ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
17.چقدر عرق میکنید ؟ را بنویسید. 17.چقدر عرق میکنید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 17.چقدر عرق میکنید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
18.اشتهاتون چطوره ؟ را بنویسید. 18.اشتهاتون چطوره ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 18.اشتهاتون چطوره ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
19.کدام مزه را دوست دارید شیرینی، شوری یا ترشی ؟شدت علاقه را ذکر کنید. را بنویسید. 19.کدام مزه را دوست دارید شیرینی، شوری یا ترشی ؟شدت علاقه را ذکر کنید. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 19.کدام مزه را دوست دارید شیرینی، شوری یا ترشی ؟شدت علاقه را ذکر کنید. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
20.آیا به خوراکی خاصی علاقه شدید یا ناسازگاری شدید دارید ؟ ( مثل شیر ، تخم مرغ ، چربی .. را بنویسید. 20.آیا به خوراکی خاصی علاقه شدید یا ناسازگاری شدید دارید ؟ ( مثل شیر ، تخم مرغ ، چربی .. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 20.آیا به خوراکی خاصی علاقه شدید یا ناسازگاری شدید دارید ؟ ( مثل شیر ، تخم مرغ ، چربی .. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
21.نظم روده چطوره؟ يبوست ؟ اسهال ؟ یا معمولی؟ را بنویسید. 21.نظم روده چطوره؟ يبوست ؟ اسهال ؟ یا معمولی؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 21.نظم روده چطوره؟ يبوست ؟ اسهال ؟ یا معمولی؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
22.اگر خانم هستید وضعیت پریودتون از نظر منظمی و مشکلات دیگه ، به چه صورته ؟ را بنویسید. 22.اگر خانم هستید وضعیت پریودتون از نظر منظمی و مشکلات دیگه ، به چه صورته ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 22.اگر خانم هستید وضعیت پریودتون از نظر منظمی و مشکلات دیگه ، به چه صورته ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
23.آیا در ساعت خاصی از روز یا شب حالتون بد میشه ؟ را بنویسید. 23.آیا در ساعت خاصی از روز یا شب حالتون بد میشه ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 23.آیا در ساعت خاصی از روز یا شب حالتون بد میشه ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
24-تمایل جنسی شما کم یا زیاد است؟یا اصلا دوست ندارید؟ را بنویسید. 24-تمایل جنسی شما کم یا زیاد است؟یا اصلا دوست ندارید؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
26-وضعیت خواب تون چطوره ؟ رویا یا کابوس می بینید ؟ اگر رویا یا کابوس میبینید بیشتر موضوعش چیست ؟ را بنویسید. 26-وضعیت خواب تون چطوره ؟ رویا یا کابوس می بینید ؟ اگر رویا یا کابوس میبینید بیشتر موضوعش چیست ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 26-وضعیت خواب تون چطوره ؟ رویا یا کابوس می بینید ؟ اگر رویا یا کابوس میبینید بیشتر موضوعش چیست ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
27.رنگ زبان تون چطوریه؟ روی زبان برفک سفید یا هر حالت غیر طبیعی ندارید؟ را بنویسید. 27.رنگ زبان تون چطوریه؟ روی زبان برفک سفید یا هر حالت غیر طبیعی ندارید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 27.رنگ زبان تون چطوریه؟ روی زبان برفک سفید یا هر حالت غیر طبیعی ندارید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
28.اگر ترشحات غیر طبیعی دارید رنگ و میزان غلظت یا رقيق بودنش چجوریه ؟ را بنویسید. 28.اگر ترشحات غیر طبیعی دارید رنگ و میزان غلظت یا رقيق بودنش چجوریه ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 28.اگر ترشحات غیر طبیعی دارید رنگ و میزان غلظت یا رقيق بودنش چجوریه ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
29.در روابط زناشویی و جنسی مشکلی ندارید ؟ را بنویسید. 29.در روابط زناشویی و جنسی مشکلی ندارید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. 29.در روابط زناشویی و جنسی مشکلی ندارید ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
آیا در طول سال زیاد سرماخوردگی میگیرید یا کم؟ را بنویسید. آیا در طول سال زیاد سرماخوردگی میگیرید یا کم؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

در این قسمت مسائل و مشکلاتی که باعث به هم ریختن جسمی و روانی شدید در اثر آنها می شود مورد نظر است مثلا با شنیدن خبر بد لرزش و اظطراب پیدا می کند و یا در اثر تحقیر شدن دچار سردرد و بی خوابی می شود

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
در این قسمت ترسهایی مد نظر است که بطور غیر معقول و بیش از احتمال خطر ممکن باعث ترس شوند برای نمونه ترس از ارتفاع يعنی ترس از یک بلندی کوتاه با ترس از مار زمانی اهمیت دارد که بیمار حتی با دیدن مار در تلویزیون بترسد و ترسهایی که بیمار مرتب آن فکر می کند.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
در این قسمت خصوصیات کلی بیمار و تغییرات شدت ناراحتیها در حالتها و زمانهای مختلف بررسی می شود و همینطم در رابطه با تشنج، درد های کلی و علائق غذايي سوال شده است همانطور که در قسمتهای قبلی ذکر شده است هر خصوصیت زمانی علامت زده شود که مشخصا بیشتر از حالت عادی افراد باشد و یا مکررا تکرار شده باشد.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
مواد غذایی و نوشیدنیها جزو شخصیت هر فرد جسمی و روحی محسوب می شوند و تشنگی و نوع ذاتقه برای انتخاب دارو بسیار کمک کننده می باشد. در این قسمت در مورد هر ماده غذای باید چهار مطلب در نظر گرفته شده و با علائم خاص مشخص شوند.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
توضیحات اضافه را بنویسید. توضیحات اضافه را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات اضافه را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...