پرسشنامه طب ایرانی

لطفا از ذکر شغل آزاد پرهیز فرمایید و دقیقا ذکر فرمایید چه نو کاری انجام میدهید.چون نوع کار و بیماری ارتبات دارد و در تشخیص و درمان کمک کننده است.همچنین سایر موارد را بیشتر توضیح دهید.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سن را بنویسید. سن را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید.
شغل را بنویسید. شغل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کشور را انتخاب کنید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
جنسیت را انتخاب کنید.
وضعیت تاهل را انتخاب کنید.

پر موئی بدن را انتخاب کنید.
گروه خونی را انتخاب کنید.
سرعت رشد مو را انتخاب کنید.
رنگ پوست شکم را انتخاب کنید.
تراکم موی سر را انتخاب کنید.
شکایت اصلی بیمار را بنویسید. شکایت اصلی بیمار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

چنانچه نام بیماری خود را نمی دانید ، فیلد را خالی بذارید

ضخامت مو را انتخاب کنید.
علائم بیماری را بنویسید. علائم بیماری را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
عوامل تشدید و بهبود بیماری را بنویسید. عوامل تشدید و بهبود بیماری را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
منطقه زندگی را انتخاب کنید.
فصل شروع بیماری را انتخاب کنید.
مدت بیماری را انتخاب کنید.
زمان شدت بیماری را انتخاب کنید.

وزن (کیلوگرم) را بنویسید. وزن (کیلوگرم) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
قد (سانتیمتر) را بنویسید. قد (سانتیمتر) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
اسهال دارید؟راجع به رنگ و بوی خاص و تعداد دفعات در روز تو ضیح دهید. را بنویسید. اسهال دارید؟راجع به رنگ و بوی خاص و تعداد دفعات در روز تو ضیح دهید. را کوچک‌تر از 100 حرف بنویسید.
یبوست دارید ؟در باره رنگ و بوی خاص و شدید و یا هر حالت خاص توضیح دهید. را بنویسید. یبوست دارید ؟در باره رنگ و بوی خاص و شدید و یا هر حالت خاص توضیح دهید. را کوچک‌تر از 70 حرف بنویسید.

صبحانه و ساعت آن را بنویسید. صبحانه و ساعت آن را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نهار و ساعت آن را بنویسید. نهار و ساعت آن را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شام و ساعت آن را بنویسید. شام و ساعت آن را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میان وعده و ساعت آن را بنویسید. میان وعده و ساعت آن را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
طعم دهان چطور است؟تلخ/ترش/شیرین/بی مزه؟ را بنویسید. طعم دهان چطور است؟تلخ/ترش/شیرین/بی مزه؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تمام یا قسمتی از زبان شما چه رنگی دارد؟زرد/سفید/قهوه ای/قرمز پر رنگ/قرمز روشن؟ را بنویسید. تمام یا قسمتی از زبان شما چه رنگی دارد؟زرد/سفید/قهوه ای/قرمز پر رنگ/قرمز روشن؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
ایا جوش صورت درکدام قسمت بدن دارید؟کم یا زیاد؟ را بنویسید. ایا جوش صورت درکدام قسمت بدن دارید؟کم یا زیاد؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میزان زمان ورزش در یک روز را انتخاب کنید.
مستندات پزشکی و آزمایشگاهی را انتخاب کنید.
تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...