خار پاشنه

خار پاشنه

/%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87

خار پاشنه یا Calcaneal Spur عموما ضایعه‏ ای است در فاسیای پلانتار کف پا  که از علل مهم ایجاد قوس کف پایی می باشد . این فاسیا در اثر اعمال کشش  طولانی مدت می تواند دچار التهاب شود و در محل اتصال به استخوان پاشنه پا  سبب رشد استخوان اضافی گردد.