خواص عسل

خواص عسل

/post-60

خواص عسل  یکی از هدیه های ارزنده و پر ارزش ايزد دانا و توانا می باشد. که در قرآن  کریم از آن به عنوان ((فیه شفاء للناس))( چيزي كه شفای مردم در آن است )  یاد می شود. واژه عسل یک واژه عربی است که در فارسی آن را انگبین می‌گویند.  و عبارت است از شهد گل‌ها که زنبور عسل به كمك خرطوم خود آن را مکیده و از  راه دهان به کیسه ي بسیار کوچک خود موسوم به کیسه عسلی وارد می‌کند.