زالو درمانی

زالو درمانی

/%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

زالو درمانی شیوه‌ای است در طب سنتی که ابن سینا در کتاب خود به آن اشاره کرده است.از زالو درمانی برای درمان بسیاری بیماری‌ها استفاده می‌شود.