زگیل تناسلی

زگیل تناسلی

/%D8%B2%DA%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C

این مقاله در مورد ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) می باشد. که می تواند منجر به بیماری زگیل تناسلی و همچنین موجب سرطان دهانه رحم شود.