سالک

درمان سالک

/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9

بیماری سالَک یا لیشمانیوز پوستی شایع‌ترین نوع بیماری پوستی لیشمانیاز است که بر اثر گزش جنس ماده نوعی پشه خاکی به انسان منتقل می‌شود. عامل این بیماری انگلی به نام لیشمانیا است.