طب ایرانی

توصیه های زالو درمانی

/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

لازم به ذکر است که هر فردی که قصد دارد زالو درمانی انجام دهد به توصیه های زالو درمانی شامل موارد منع زالودرمانی و مواردی که باید قبل از زالو درمانی برای نتیجه بهتر انجام دهد و همچنین مواردی که باید بعد از زالو درمانی برای پیشگیری از عفونت و ترمیم سریع و مناسب جای نیش زالو و همچنین نتیجه درمانی بهتر انجام دهد.