عناب

خواص عناب

/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8

عناب میوه ای ترش و شیرین و شبیه خرما است که به نام های خرما قرمز، خرما کره ای، چینی و هندی نیز مشهور شده است.گیاه  عناب بوته ای با گل های زرد مایل به سبز است. میوه عناب کال بیضی شکل و  سبز و عناب رسیده به رنگ قهوه ای مایل به قرمز با پوست چروک همانند خرما می  باشد.