فصد

فصد

/%D9%81%D8%B5%D8%AF

فصد در طب ایرانی یک شیوه درمانی و پیشگیری دیگری میباشد که از قدیم از آن  استفاده می‌شده، اما امروزه کمتر به کار می‌رود و واژه آن برای اغلب افراد  ناآشناست.در روایات آمده است که فصد یک روش درمانی مجاز و مطلوب است و  همچون حجامت آن را از درمان‌های قابل پذیرش شمرده‌اند.