هومیوپاتی چه بیماری هایی را درمان می کند

هومیوپاتی چه بیماری‌هایی را درمان می کند؟

/post-50

هومیوپاتی به عنوان طب سنتی آلمان شناخته و به عنوان رشته مکمل درمانی استفاده می‌شود.د شدهومیوپاتی مانند واکسیناسیون رفتار می‌کند و مقاومت بدن در برابر همه بیماری‌ها را افزایش می‌دهد..