گیاهان ممنوع در بارداری

گیاهان ممنوع بارداری

/post-31

دوران بارداری دوران بسیار حساسی است. به طوری که تقریبا در برگه های  توضیحی هر دارویی نوشته می شود زنان باردار نباید از آن استفاده کنند یا آن  که فقط با نظر پزشک باید مصرف شود. این مهم در مورد غذاها و میوه  ها و داروهای گیاهی هم صدق می کند. چرا که هر چیزی مادر می خورد یا می  آشامد مستقیما روی جنین تاثیر می گذارد. شاید به همین دلیل است که خیلی از  پزشکان حتی استفاده از یک مسکن ساده را نیز به مادر توصیه نمی کنند.