فواید حجامت در اطفال  :

بهترین ومناسبترین  وموثرترین  حجامت دراطفال است.
که طبق تحقیقات انجام شده روی هزاران کودک و نوجوان حجامت شده به اثبات رسیده است.

سن و زمان حجامت  :

حجامت را میتوان از 4 ماهگی شروع کرد و هر 6 ماه یکبار تکرار نمود.
بهترین زمان حجامت دراطفال بهار وپاییز است یعنی هوا نه زیاد سرد و نه زیاد گرم باشد.

منافع حجامت اطفال  :

حجامت باعث افزایش رشد(قد و وزن) کودکان و نوجوانان می شود.

حجامت سبب افزایش اشتهایشان می شود.

حجامت باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی بدت میشود.
در نتیجه سبب کاهش شدت و تکرارعفونتها(سرماخوردگیها- عفونت گوش وحلق و بینی وریه)میشود.
که خود موجب کاهش مصرف داروها(مخصوصا آنتیبیوتیکها) و ارتقاع سطح سلامت وافزایش رشد میشود.
حجامت باعث کاهش اختلالات رفتاری (تند خویی-پرخاشگری- لجبازی و…) کودکان و نوجوانان میشود.

درمان بیماریها  :

حجامت در درمان بسیاری از بیماریهای کودکان ونوجوانان (آبله مرغان- اوریون- حساسیتها و آسم- زردی نوزادان- شب دراری- دندان قروچه و ضعف بینایی و بزرگی لوزه و سینوزیت و…)موثر میباشد.                                          حجامت باعث رفع عیوب انکساری در بعضی اطفال شده که دیگر نیازی به استفاده ازعینک رفع میشود.                                                            اکثر بیماریهای پوستی اطفال با حجامت رفع میگردد.

زردی (یرقان)نوزادان با یک حجامت ساده و سطحی قابل درمان است.

حجامت در نوزادان و اطفال  بسیا ظریف سطحی وملایم با چند خراش جزئی است که فقط حدود5 سی سی خون گرفته می شود .ومعمولا باعث گریه و بی قراری نمیشود.

حجامت باعث تحریک خونسازی در اطفال و نوجوانان میشود وکمک به درمان کم خونیمیکند.

حجامت باعث افزایش قدرت باروری و تنظیم هورمونی کودکان ونو جوانان می شود.

حجامت باعث پیشگیری ودرمان جوش صورت دوران بلوغ نو جوانی می شود(بدون عارضه وارزان و چندمنضوره).

انجام حجامت بطور منظم و دوره ای بر اساس برنامه و تقویم زمانی طب سنتی در اطفال  و نوجوانان(چه در بیماری یادر سلامت )با افزایش قدرت ایمنی و تنظیم هورمونها باعث ارتقاء سطح سلامت و پیشگیری از بسیاری از بیماریها میشود.

که در نتیجه افزایش طول عمر مفید وسطح سلامت پایدار وعالی را دربر خواهد داشت.                                     با استفاده از روشی خاص و علمی آثار خراش حجامت روی پوست باقی نمی ماند(با توجه به تجربه کافی پزشک در حجامت اطفال).

برای آماده سازی ذهنی کودکان جهت حجامت کردن بهتر است فواید حجامت را بر سلامت توضیح دهیم.
وبه منظور تشویق آنان هدیه ای تهیه شود.
که بی شک باعث سلامت کودک وآرامش واطمینان خاطر والدین خواهد شد.