دکتر یدالله احراری | پزشک طب سنتی و هومیوپاتی در مشهد 05136212557
جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. پرسشنامه هومیوپاتی اطفال
پرسشنامه هومیوپاتی اطفال

پرسشنامه اطفال هومیوپاتی

در کودکان با توجه به سنشان ، گرفتن شرح حال دشوار و گاه غیر ممکن می باشد از این رو نکات دیگری مد نظر قرار می گیرند. این پرسشنامه بیشتر بر مشکلات اختصاصی آنها تکیه دارد. اما در عین حال اگر در فرمهای قبلی نکاتی وجود داشت باید در همان جا ذكر شود .

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مرحله 1 از 4

نام و نام خانوادگی*